Loonbeleid: met EASY reward verdienen uw medewerkers wat ze verdienen

Uitstekende en geëngageerde werknemers in dienst hebben is de basis voor een succesvolle organisatie. Een inspirerende organisatiecultuur, alternatieve loonvormen en competitieve verloning zijn belangrijker dan ooit.

Met EASY reward zorgt u er als werkgever voor dat u werknemers kan aantrekken, kan waarderen/belonen, en kan behouden. Interne billijkheid van uw lonen, externe competitiviteit, fiscale optimalisatie, respecteren van de sociale wetgeving …. zijn bij dit alles essentieel. Met een cafetariaplan kunnen werknemers een deel van hun loonpakket zelf samenstellen. Hiermee wordt uw loonkost geoptimaliseerd en kunnen uw werknemers kiezen voor de looncomponenten die aansluiten bij hun huidige behoeften.

Maak van uw verloning uw competitieve sterkte!

Strategische verloning

Wat vindt u belangrijk als werkgever in uw personeelsbeleid en moet weerspiegeld en uitgewerkt worden in uw loonbeleid? Vindt u de balans werk-privé belangrijk en is bv. thuiswerk bespreekbaar? Kunnen glijdende werktijden? Gelooft u (niet) in functioneringsgesprekken en ontwikkelingsgesprekken en moet het loonbeleid dit ondersteunen? Kan EASY reward u helpen om SMART (Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdsgebonden)-doelstellingen te definiëren vanuit de functiebeschrijvingen en kan individueel variabel loon uw medewerkers stimuleren om die extra mile te lopen? Of is collectief variabel loon (CA0 90) meer aangewezen?

Wij helpen u bij het bepalen en invoeren van een écht motiverend loonbeleid.


Opstellen van functie­omschrijvingen en functie­classificaties

Het opstellen van functieomschrijvingen is vaak verhelderend en zet aan tot nadenken over taakverdelingen en verantwoordelijkheden. Tijdens dat proces worden tekorten of overlappingen aangekaart en uitgeklaard.

Bij functieclassificaties worden functies volgens een wegingsmethodiek ‘gewogen’ naar verantwoordelijkheid en impact op het bedrijf of de organisatie.

Met een grondige functieomschrijving legt u de basis van een doordacht en onderbouwd loonbeleid.


Interne eerlijke loonstructuur

Beschikt u over een motiverende en eerlijke loonstructuur op basis van competentie- en ervaringsvereisten, verantwoordelijkheden en verwachte resultaten?

EASYPAY GROUP begeleidt u deskundig en volgens best practices bij het bepalen of het actualiseren van de loonbaremastructuur binnen uw onderneming.


Benchmarking met uw concurrent

Om goede werknemers aan te trekken én te behouden is een competitief verloningspakket essentieel. Om te bekijken of uw lonen nog concurrentieel zijn, gaan wij een vergelijkende analyse doen van uw concurrenten.

Het is essentieel om te weten waar uw onderneming gepositioneerd is ten opzichte van de concurrent.


Loonkost­optimalisatie

U wil de kosten van uw personeel beheersbaar houden en uw budgetten respecteren; de werknemer van zijn kant is geïnteresseerd in wat hij maandelijks netto overhoudt. EASY reward begeleidt u bij het zoeken tussen de ruim 80 (tachtig!) mogelijkheden van fiscale optimalisaties naar deze die voor u het meest aangewezen zijn.


Cafetariaplan

Een cafetariaplan is een alternatieve verloningsvorm waarbij de werknemer zelf individuele keuzes kan maken. Hij of zij kan een deel van het loon zelf samenstellen vanuit een korf aan mogelijkheden, zoals in een cafetaria met zelfbediening. Wat kan er zoal in die korf aan mogelijkheden zitten:

  • verzekeringsrechtelijke voordelen zoals een invaliditeitsverzekering, levensverzekering, e.a.
  • een bedrijfsfiets
  • pc, gsm, internetaansluiting thuis
  • extra dagen verlof

We begeleiden u bij het invoeren van het cafetariaplan. Daarnaast heeft EASYPAY GROUP een software-tool waarbij u voor elke categorie van werknemers een korf kan samenstellen. Medewerkers kunnen via de tool hun keuzes inbrengen. U kan met de tool berekenen wat uw kosten, maar ook wat uw fiscale optimalisaties zijn.


Resultaats­bonus (CAO nr. 90 NAR), winst­participatie, warrants, opties, innovatie­premie, …

Dit zijn stuk voor stuk vormen van collectief of individueel variabel loon. Ze zijn niet alleen interessante vormen van fiscale optimalisatie, maar kunnen medewerkers ook aanzetten om die doelen (omzet, winst, vernieuwing, klantentevredenheid, …) na te streven die u belangrijk vindt.

Samengevat: EASY reward kan u helpen bij

  • Het vertalen van uw bedrijfswaarden in een loonbeleid
  • Het beter afbakenen van verantwoordelijkheden tussen medewerkers
  • Het optimaliseren van uw loonkost ten voordele van werkgever en werknemer
  • Het begeleiden bij de invoering van een cafetariaplan waarmee werknemers hun loonpakket zelf kunnen samenstellen
KMO-portefeuille: EASY reward is een dienstverlening van EASY HR, erkend dienstverlener voor KMO-portefeuille (DV.A100316). Subsidies in het kader van een KMO-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de adviesverlening.

Interesse?

Contacteer ons voor een vrijblijvend verkennend gesprek. We bekijken samen wat de beste oplossing is voor u.

Vraag uw offerte

EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surf­ervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer